Lompat ke konten

Bermajlis/berteman dengan Orang Shalih

Indonesian

Bermajlis/berteman dengan Orang Shalih

Ibnul Qayyim -Semoga Allah merahmati beliau- berkata: Duduk-duduk bersama orang-orang yang sholeh memindahkan kamu dari 6 perkara menuju kepada 6 perkara:
Pertama, dari keraguan menuju keyakinan.
Kedua, dari riya menuju ikhlas.
Ketiga, dari kelalaian menuju dzikir.
Keempat, dari cinta dunia menuju cinta akhirat.
Kelima, dari kesombongan menuju tawadhu’,
Keenam, dari niat buruk menuju niat yang baik terhadap orang lain.
[IGHOTSATU LAHAFAN 1/136]