No. 4 Ahadeeth Pertaining to Repentance

Hadeeth no. 4 إذا أرادَ اللهُ بعبدِه الخيرَ Ahadeeth Pertaining to Repentance, Admonition& Softening of the Heart Taken fromSilsilah Ahadeeth As-Saheehah ofShaykh Muhammad Nasiruddeen Al-Albaani TranslatedbyAbbas Abu Yahya 4 – From Anas from the Prophet ﷺ :إذا أراد الله بعبدٍ الخيرَ عجَّلَ له العقوبةَ في الدُّنيا،وإذا أراد الله بعَبدِ شَّرَّا أمسك عليه بذَنبِه حتى يوافيَه…