Being blessed upon the Aqeedah Salafeeyah

Being blessed upon the Aqeedah Salafeeyah Translated By Abbas Abu Yahya Shaykh AbduRahmaan as-Saadi  -Rahimahullaah- said: ” إذا كان العمل ناشئاً عن (عقيدة صحيحة سلفية ) خالصة متلقاة من الكتاب والسنة ، فهذا العبد يكون اليسير من عمله ( أبرك ) من الكثير من عمل من ليس كذلك ” . ‘If a deed arises from…